EC-Council Incident Handler (ECIH)

Från och med idag erbjuder VigorIT även certifierad kompetens för att leda incidentarbetet inom informationssäkerhet. Läs mer här

VigorIT ® 2019
Orgnr: 556989-0899

E-post: info@vigorit.com

Tel: 042-290629