VigorIT är auktoriserad återförsäljare av Eramba för den svenska marknaden. Eramba är ett system för styrning, riskförvaltning och kravefterlevnad (GRC - Governance, Risk, Compliance) och som hjälper er att förvalta ert ledningssystem för informationssäkerhet. Eramba används idag av företag över hela världen, från småföretag till globala spelare. 

Vårt mål är att förvaltning av krav och efterlevnad ska vara lättillgängligt för alla typer av företag. Utöver försäljning av licens så hjälper vi er att förstärka verksamhetens processer och anpassa systemet utifrån era behov och efterlevnadskrav. Läs mer hos tillverkarens hemsida (eramba.org) och kontakta oss för en kostnadsfri demonstration.
 

Fråga: Varför behöver vi ett GRC-system?
Svar: Arbetet med att följa krav och risker som påverkar tillgångar blir lätt väldigt omfattande. Som ett exempel så kan ett GRC-system hjälpa er genom att minska administrativa åtgärder som att skicka e-post till ansvariga för att påminna om viktiga granskningsdatum, länka incidenter till viktiga tillgångar, identifiera höga kostnader mm.. 

 

Fråga: Har vi nytta av detta då vi endast är 10 anställda?
Svar: Ja! Det spelar ingen roll om ni är få eller 100000 anställda  Att övervaka krav och risker på ett kostnadseffektivt sätt tillför endast fördelar oberoende storlek. Kraven på er verksamhet kommer inte att minska med tiden, inget företag vill agera i panik när efterlevnaden ska presenteras. 
 

Fråga: Vi jobbar inte enligt ISO27k idag, på vilket sätt kan Eramba hjälpa oss i vardagen?

Svar: ISO/IEC 27001 är endast en standard som ert företag kan certifieras och mätas mot. Eramba kan hjälpa er att få kontroll på- och minska den resurstilldelning som krävs för att era kunder ska känna sig trygga och samtidigt hjälpa er verksamhet att skapa kontinuitet i er rapportering mot granskande myndigheter oberoende certifieringsbehov. 

Fråga: Hur "belastande" tidsmässigt är det att jobba med ett GRC-system?

Svar: Fördelen med Eramba är att det är ert arbetssätt som står i fokus. För att svara en fråga med en ny fråga - hur "belastande" är det att jobba utan ett GRC-system? Att skapa spårbarhet och efterlevnad genom separata dokument är svårt och tidskrävande, målsättningen med ett GRC-system är att effektivisera detta arbete. 

Fråga: Vilka företagsverksamheter har störst nytta av att använda ett GRC-verktyg med fokus på informationssäkerhet?

Svar: Alla företag som vill arbeta systematiskt med informationssäkerhetsfrågor. 

VigorIT ® 2019
Orgnr: 556989-0899

E-post: info@vigorit.com

Tel: 042-290629